Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 01-08-2019

Betalingen en verhinderen

 • Bij verhindering dient een cliënt zich 24 (vierentwintig) uur van tevoren af te melden, anders wordt de les in rekening gebracht.
 • Bij afwezigheid door vakantie mag de les of het abonnement doorgeschoven worden tot het moment van thuiskomst, indien tijdig besproken met de trainer.
 • Bij afmelding van een les of meerdere lessen valt de verantwoordelijkheid voor het opnieuw inplannen bij de sporter zelf.
 • Bovenstaande regel geldt voor elke week die in het afgenomen abonnement valt.
 • Bij voortijdig afbreken van het gekozen abonnement vervalt de toegepaste korting en kan DC Strength Transforming Training het in korting gebrachte bedrag na factureren.
 • Bij voortijdig afbreken van het gekozen abonnement brengt DC Strength Transforming Training een bedrag van €75,00 in rekening voor het afgenomen intakegesprek en overige werkzaamheden.
 • Bij niet tijdig betalen van de factuur wordt een week na het versturen van de eerste herinnering een vergoeding van €40,00 (veertig euro) in rekening gebracht. 
 • Alvorens een cliënt kan deelnemen aan personal training dient hij/zij aan te geven dat er geen medische ongemakken zijn, waardoor DC Strength Transforming Training kan vaststellen of het verantwoord is om personal training te geven.
 • DC Strength Transforming Training houdt altijd het recht om een les niet door te laten gaan. De gedupeerde persoon behoudt het recht om deze les op een ander gewenst tijdstip in te halen.

Contributie

 • DC Strength Transforming Training is gerechtigd om de prijzen jaarlijks vanaf 1 januari opnieuw te indexeren en te verhogen.

Aansprakelijkheid

 • DC Strength Transforming Training is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies of schade aan persoonlijke eigendommen in de club.
 • Bij afname van een trainingsschema waarmee een cliënt zelf aan de slag gaat, zonder begeleiding van een personal trainer, is DC Strength Transforming Training niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongemakken. 
 • Bij afname van een voedingsschema, wordt deze gepersonaliseerd op de behoefte van de cliënt. Echter wordt er een bepaalde inzet verwacht van dezer zijde, om tot de gewenste resultaten te kunnen komen. Daar Strength Transforming Training hier niet op toe kan zien of dit ook daadwerkelijk gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor de gewenste uitkomst.